RSS

MAKROPENGAJARAN DAN REFLEKSI

REFLEKSI MAKRO PENGAJARAN
Nama Aktiviti
Set Induksi, Langkah 1,2,3 dan Penutup
Penerangan  Aktiviti
Set Induksi: Guru menunjukkan lagu bertajuk “Huruf Vokalku”. Murid-murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.  Selepas itu, guru mengaitkan set induksi itu dalam pengajaran pada hari itu.
Langkah 1:  Guru memaparkan perkataan suku kata terbuka dan perkataan suku kata tertutup. Murid-murid membaca dan menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh guru.
Langkah 2: Guru menerangkan cara membezakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan menggunakan contoh perkataan yang telah ditampal di atas papan hitam. Selepas itu, murid-murid cuba memberikan contoh.
Langkah 3: Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan untuk menjalankan aktiviti.  Murid diminta untuk menulis contoh perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup di atas papan hitam kecil masing-masing. Selepas itu, guru akan memeriksa jawapan yang ditunjukkan oleh murid. Guru akan terus memberikan bimbingan kepada murid jika mereka menulis jawapan yang salah.
Penutup :  Guru memaparkan lagu “Kebun Datuk”. Murid-murid mengangkat tangan untuk memberitahu cikgu perkataan-perkataan yang merupakan suku kata terbuka dan cikgu  membulatkan jawapan tersebut di kertas mahjong.

Kegunaan Aktiviti
Aktiviti  ini bertujuan untuk membolehkan murid membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Selain itu, murid akan dapat menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. Setelah akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat memahami semua maksud yang dipaparkan oleh guru. Tambahan lagi, murid juga dapat menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

Perasaan Sebelum Dan Semasa |Menjalankan Aktiviti
               Sebelum menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, saya berasa tertekan dan bimbang kerana sepanjang aktiviti P&P yang dijalankan harus dirakamkan. Masa untuk rakaman aktiviti P&P agak lama, iaitu selama 30 minit. Saya perlu menyediakan alat bantu mengajar yang menarik, mengawal disiplin murid-murid supaya  mereka dalam keadaan yang terkawal. Selain itu, saya juga perlu mengajar dengan penuh keyakinan. Segala perkara ini amat membimbangkan dan membebankan saya.
               Semasa menjalankan aktiviti P&P, saya berasa saya amat puas hati kerana murid-murid dapat memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada saya. Ini membolehkan aktiviti P&P saya dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna.

Kekuatan Aktiviti P&P
               Saya mendapati bahawa murid berasa seronok dan aktif melibatkan diri semasa murid belajar menyanyikan lagu “Huruf Vokalku” sebagai set induksi. Murid tertarik semasa menyanyikan lagu sambil membuat pergerakan. Oleh itu, mereka dapat mengaitkan set induksi itu dengan pengajaran saya yang seterusnya.
               Semasa memasuki langkah 1, murid agak cemas dan risau kerana tidak pernah dirakamkan semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Apabila mereka telah menyesuaikan diri dengan keadaan, maka mereka sangat aktif untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh cikgu. Semasa cikgu meminta murid memberikan contoh, kebanyakan murid mengangkat tangan untuk memberikan jawapan mereka.
               Kad–kad manila yang digunakan semasa langkah 1 dan 2 amat menarik minat murid-murid. Murid-murid berasa gembira apabila melihat kad-kad yang berwarna-warni. Dengan ini, murid-murid lebih menumpukan perhatian semasa aktiviti P&P dijalankan.         
               Papan hitam kecil yang digunakan semasa langkah 3 adalah alat bantu mengajar yang tidak pernah digunakan oleh murid. Oleh itu, murid berasa gembira dan seronok dengan setiap orang murid mendapat sekeping papan hitam kecil dan kapur untuk menulis jawapan masing-masing.
               Pada langkah penutup pula, murid-murid dapat menyanyikan lagu “Kebun Datuk” yang pernah dipelajari oleh mereka pada minggu yang sebelumnya. Murid-murid dapat melibatkan diri secara aktif dan berasa seronok dalam aktiviti tersebut.

Kelemahan Aktiviti P&P
               Pada mulanya, terdapat segelintir murid yang kurang faham tentang soalan dan arahan guru. Ini disebabkan oleh murid-murid tidak dapat membiasakan diri dalam Bahasa Melayu. Ini disebabkan murid-murid ini terdiri daripada kaum bukan Melayu dan biasanya guru menjalankan P&P bertutur dalam bahasa Melayu lalu menterjemahkannya dalam Bahasa Cina.Apabila membuat rakaman,guru menggunakan Bahasa Melayu sahaja menyebabkan segelintir murid-murid tidak dapat  membiasakan diri dalam keadaan tersebut.
               Selepas meneliti video yang dirakamkan, saya mendapati bahawa semasa menjalankan langkah 3, iaitu aktiviti kumpulan, murid-murid kelihatan bukan sangat aktif dan penuh semangat dalam langkah ini.Guru haru mengadakan aktivit seperti pertandingan antara kumpulan. 
               Pada akhir sesi penutup pula, murid-murid boleh berdiri sambil menyanyikan lagu “Kebun Datuk” untuk membolehkan mereka dapat melakukan pergerakan dengan adanya ruangan yang mencukupi.Cadangan Penyelesaian & Tindakan Yang Dijalankan
            Setelah membuat  rakaman video, banyaklah membantu saya dalam membuat penambahbaikan. Saya dapat meneliti aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya seterusnya membuat refleksi, mencari penyelesaian dan tindakan untuk menjadikan proses P&P saya dengan lebih lancar dan sistematik.
            Pada mulanya, murid kurang menyesuaikan diri dalam Bahasa Melayu. Oleh itu sebagai guru, saya haruslah lebih berkomunikasi dengan murid dalam Bahasa Melayu. Lama-kelamaan, mereka tentu akan membiasakan diri dengan Bahasa Melayu.
            Selain itu, kad manila pada langkah 1 dan 2 boleh diperbesarkan lagi supaya murid yang duduk di belakang kelas masih dapat nampak dengan jelas.
              
            Di samping itu, pertandingan sepatutnya dijalankan pada langkah 3 untuk memotivasikan murid supaya terus belajar. Dengan ini, murid bukan sahaja dapat memupuk sikap bekerjasama antara kumpulan, bahkan juga dapat meningkatkan keyakinan mereka dalam pembelajaran. Seterusnya, guru boleh memberikan ganjaran sebagai pujian kepada kumpulan pemenang.
            Akhir sekali, guru seharusnya memesan murid supaya memasukkan kerusi ke bawah meja untuk memberi ruangan yang lebih mencukupi untuk membuat aksi-aksi samasa menyanyi. 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas                                     :   1E
Tarikh                                    :   3 November 2011
Hari                                        :   Khamis
Masa                                     :   04.05 – 04.35 petang
Tajuk                                     :   Suku Kata Terbuka dan Suku Kata Tertutup
Fokus Utama: SK: 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
SP: 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tida suku kata, diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
Fokus Sampingan:  SK: 3.4 Menulis imlak dengan tepat.
SP: 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.
Objektif               :  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid  dapat :
                          1) Memahami semua maksud perkataan yang dipaparkan oleh guru.
                          2) Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

Pengetahuan sedia ada:Murid pernah menulis, mendengar dan bertutur dengan
                                         menggunakan perkataan-perkataan yang dipaparkan oleh guru.

Kemahiran Bahasa         
a)      Bertutur
b)      Mendengar
c)       Menulis
Sistem Bahasa  
a)      Tatabahasa
-          Suku Kata Terbuka dan Suku Kata Tertutup
b)      Sebutan dan intonasi
-          Membaca dan menyebut perkataan dengan kuat dan lancar.
Pengisian Kurikulum
a)      Ilmu : i) Pendidikan Moral       
b)      Nilai :
i.                     Member perhatian
ii.                   Mengikut Arahan

Kemahiran Bernilai Tambah
a)      Pembelajaran koperatif :
-          Kerjasama dalam kumpulan.

Langkah / Masa
Isi pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan
Set induksi
(5 minit)
a  e  i o u
Huruf vocalku
Mari kita belajar
a  e  i  o  u


Suku kata terbuka
Suku kata  tertutup

1.     Guru menunjukkan lagu bertajuk ‘Huruf Vokalku’ dan meminta murid meneliti seni kata lagu.

2.     Guru membimbing murid membaca seni kata lagu ‘Huruf Vokalku’.

3.     Guru menyanyikan lagu ‘Huruf Vokalku’ dan meminta murid mendengar.

4.     Guru meminta murid menyanyikan lagu bersama-sama.

5.     Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran pada hari ini ialah suku kata terbuka dan suku kata tertutup.

1.     Murid meneliti seni kata lagu “Huruf Vokalku”.2.     Murid membaca seni kata lagu ‘Huruf Vokalku’.


3.     Murid memberi perhatian apabila guru sedang menyanyikan lagu.

4.     Murid menyanyikan lagu bersama-sama.


5.     Murid mendengar.

ABM:
Lagu “Huruf Vokalku”, kad ayat.

Nilai:
Memberi perhatian
Langkah 1
(7 minit)
baca
ke
lari
helo
bajulompat
goyang
senyum
tepuk
tangan

1.      Guru memaparkan 5 patah perkataan suku kata terbuka dan meminta murid meneliti perkataan.
2.      Guru meminta murid membaca 5 patah perkataan suku kata terbuka dengan kuat.

3.      Guru menunjukkan 5 patah perkataan suku kata tertutup dan meminta murid meneliti perkataan.

4.      Guru meminta murid membaca 5 patah perkataan suku kata tertutup dengan kuat.

5.      Guru menyoal:
              i.   Berapakah huruf vokal yang kamu tahu.
            ii.   Bolehkah sebut huruf vokal yang kamu tahu.

6.      Guru menerangkan maksud perkataan satu demi satu dengan menggunakan aksi atau barang yang berada di dalam kelas.


1.     Murid meneliti perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

2.     Murid membaca 5 patah perkataan suku kata terbuka dengan kuat.

3.     Murid meneliti perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


4.     Murid membaca 5 patah perkataan suku kata tertutup.


5.     Jangkaan jawapan:
         i.   Lima.


        ii.   a, e, i, o dan u.6.     Murid menunjukkan aksi atau barang bersama dengan guru.
ABM:
Kad perkataan.Nilai:
Mengikut arahan

Strategi:
Strategi  Kontektual

KBKK:
Kreatif dan inovatif
Langkah 2
(5 minit)

Suku kata terbuka

baca
ke
lari
helo
baju

Suku kata tertutup

lompat
goyang
senyum
tepuk
tangan
1.        Guru meminta murid meneliti huruf terakhir pada setiap perkataan.

2.        Guru menerangakan cara membezakan suku kata terbuka dengan suku kata tertutup dengan menggunakan contoh perkataan yang telah ditampal di atas papan hitam.

3.        Guru meminta 6 orang murid memberikan contoh perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup secara lisan.


1.     Murid meneliti huruf terakhir pada setiap perkataan.

2.     Murid mendengar dengan berhati-hati.3.     Murid memberikan contoh secara lisan.


ABM:
Kad Ayat dan kad perkataan

Strategi:
Kemahiran Berfikir
Langkah 3
(8 minit)
Cara menjalankan aktiviti:
1.    Setiap murid mendapat sekeping papan hitam kecil.
2.       Murid menulis jawapan di atas papan hitam kecil mengikut arahan yang diberikan oleh guru.
3.       Setiap murid perlu menulis jawapan dalam 30 saat.
4.       Murid menunjukkan papan hitam kecil kepada guru dalam masa yang ditetapkan.
1.      Guru membahagikan murid-murid kepada 3
kumpulan.

2.      Guru mengedarkan 1  papan hitam kecil dan sebatang kapur kepada setiap murid.

3.      Guru memberitahu cara menjalankan aktiviti pengujian.


4.      Guru memberi arahan:
           i.   Sila menulis perkataan suku kata terbuka.
         ii.   Sila tuliskan perkataan suku kata tertutup.
        iii.   Sila tuliskan perkataan suku kata terbuka.
        iv.   Sila tuliskan perkataan suku kata tertutup.
         v.   Tuliskan perkataan suku kata terbuka.

5.        Guru memeriksa jawapan yang ditunjukkan  oleh murid. ( memberikan bimbingan kepada murid jika murid menulis jawapan yang salah.)
1.    8 atau 9 orang murid dalam satu kumpulan.

2.    Setiap murid mendapat 1 papan hitam kecil.


3.    Murid mendengar cara menjalankan aktiviti pengujian.4.    Jangkaan jawapan:
            i.   lari


          ii.   tangan


         iii.   baju


         iv.   tidur


          v.   hari5.    Murid menunjukkan jawapan kepada guru.ABM:
Papan hitam kecil,
kapur,
Penutup
(5 minit )

Ini kebun datuk
Tanam banyak sayur
Ada terung kangkung
Kentang kailan  peria
Kucai tauge serai
Semua hidup subur
Datuk pandai jaga
Sayur segar semua
Lengkuas,sengkuang
Murah,harganya
Brokoli,saderi
Sedap dimakan
Hei hei hei
1.      Guru memaparkan lagu “Kebun Datuk”.

2.      Guru meminta murid menyanyikan lagu ‘Kebun Datuk’ bersama-sama.


3.      Guru meminta murid angkat tangan untuk menyebut  perkataan suku kata terbuka secara bergilir-gilir.

4.      Guru meminta murid menyanyi lagu sambil membuat aksi.
1.     Murid meneliti seni lagu.

2.     Murid menyanyikan lagu ‘Kebun Datuk’.3.Murid angkat tangan dan menyebut jawapan dengan betul.4.Murid-murid  menyanyi sambil membuat aksi.
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS